85 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Το δικηγορικό γραφείο Λουμάκη – Καλημέρη και Συνεργάτες ιδρύθηκε το έτος 1933 στον Πειραιά και στη συνέχεια μεταφέρθηκε το έτος 1972 στο κέντρο της Αθήνας. Το δικηγορικό γραφείο Λουμάκη – Καλημέρη και Συνεργάτες, πλέον διατηρεί γραφείο στην Αγία Παρασκευή, μέσω του οποίου οι απασχολούμενοι Δικηγόροι προσφέρουν τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τους σε υψηλού προφίλ Έλληνες και διεθνείς πελάτες.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος και απαρέγκλιτη δέσμευσή μας είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και επιπέδου και η ικανοποίηση των εξελισσόμενων επαγγελματικών απαιτήσεων των πελατών μας, προσπαθώντας να είμαστε αποτελεσματικοί, επιχειρηματικά προσανατολισμένοι, αξιόπιστοι και συνεπείς.

Εστιάζουμε στο να εξευρίσκουμε λύσεις, με προτεραιότητα την παροχή προς τους πελάτες μας της δυνατότητας να ικανοποιούν τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς σκοπούς τους. Για να το πετύχουμε αυτό, εργαζόμαστε κοντά στους πελάτες μας, το οποίο μας δίδει τη δυνατότητα να προσφέρουμε καινοτόμα και πρακτικά αποτελέσματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχειρηματικής περίπτωσης και της κάθε συναλλαγής.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ

Οι νομικοί σύμβουλοι που απασχολούνται στο γραφείο μας είναι εξειδικευμένοι σε ένα μεγάλο εύρος τομέων της νομικής επιστήμης και κυρίως αναφορικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και τη δικαστηριακή πρακτική.

Οι νομικοί μας ομάδα παρέχει νομικές υπηρεσίες έχοντας άριστη γνώση της αγγλικής, όπως επίσης της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας. Επιπροσθέτως το δικηγορικό μας γραφείο είναι διαπιστευμένο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Deutsch – Griechische Industrie und Handelskammer) στην Αθήνα για την νομική εκπροσώπηση Γερμανών πελάτων.

Το δικηγορικό μας γραφείο απασχολεί επτά (7) δικηγόρους, οι οποίοι είναι όλοι εγγεγραμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ). Επίσης ορισμένοι από τους συνεργάτες μας εκτός της ελληνικής διαθέτουν και την αγγλική ή τη γερμανική ή τη γαλλική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .

Οι Σταματίνα Λουμάκη και Αικατερίνη Κατάκη είναι οι αρχαιότεροι εταίροι του δικηγορικού γραφείου και ο Δρ. Πάνος Κοντογεωργακόπουλος είναι ο διαχειριστής εταίρος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές και σε επίπεδο δικαστικής πρακτικής, στους ακόλουθους τομείς:

 • Διοικητικό Δίκαιο.
 • Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο.
 • Δίκαιο των επιχειρήσεων και Εμπορικό Δίκαιο.
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
 • Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 • Ενέργεια και Φυσικοί Πόροι.
 • Εργατικό Δίκαιο.
 • Δικαστικές Διαφορές.
 • Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο, Δίκαιο των συμβάσεων, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο).
 • Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας.
 • Διαφορές Κτηματολογίου.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το Δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε επιχειρηματικό επίπεδο, παρέχοντας νομικές συμβουλές στους πελάτες του σε πολύπλοκες εμπορικές συναλλαγές, όπως:

 • Συμβάσεις Διανομής, Εμπορικής Αντιπροσωπείας και Δικαιόχρησης.
 • Συμβάσεις Αδείας και Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού (software).
 • Συμβάσεις Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
 • Συμβάσεις μεταξύ Εταίρων και Μετόχων.
 • Συμβάσεις Αγοράς και Πώλησης Μετοχών.
 • Συμβάσεις Managment